Wytyczenie obiektów na gruncie

Rozpoczęciem budowy jest geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie. Prawo Budowlane mówi, że wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę wymagają wytyczenia oraz wpisu do dziennika budowy.

Wytyczenie polega na przeniesieniu na grunt charakterystycznych punktów z projektu budowlanego.W przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi oraz punkty węzłowe. Wytyczając budynek wynosi się osie konstrukcyjne lub obrys fundamentów. Decyzja należy do majstra na budowie. Wytyczenie może odbyć się na dwa sposoby, wyznaczone punkty zostaną utrwalone:

– na ławach ciesielskich (tzw. ławicach),
– w postaci prętów wbitych w charakterystycznych punktach, w tym przypadku wytyczanie odbywać się będzie dwa razy, przed wykonaniem wykopu i po

Cena wytyczania jest taka sama niezależnie od wybranego sposobu. Zlecając wytyczenie należy dostarczyć nam projekt budowlany oraz przygotować na budowie zaostrzone pale i deski na ławice lub pręty o długości ok. 1 metra. Termin realizacji zlecenia wynosi od jednego do kilku dni w zależności od złożoności projektu.