Tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem, a w szczególności zachowaniu przewidzianych w projekcie odległości względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe obiektu.

Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty budowlane, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Produktem inwentaryzacji jest mapa inwentaryzacyjna niezbędna inwestorowi do zakończenia procesu budowy i uzyskania odpowiednich decyzji.