Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych tworzymy w postaci cyfrowej, w formatch cadowskich tj dwg , dgn i innych. Powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia.

Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych, takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Inaczej mówiąc, jeśli chcesz budować dom, garaż lub inny obiekt budowlany, realizujesz inwestycje związane z uzbrojeniem terenu (sieci lub przyłącza wodno-kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, teletechniczne itp.), to będziesz potrzebował mapy do celów projektowych.

Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu, a także sieci uzbrojenia terenu.”